PDF FILES

 

Italiano

Paolo Danei
Comunicato Jubileo
Bollettino Jubileo
Indizione del Congresso
Programma Congresso
San Paolo della Croce e i Passionisti
Monache passioniste
Suore passioniste
Famiglia Laicale passionista

English

Paolo Danei
Congress Statement
Congress Indiction
Congress Program
Passionist Nuns
Passionist Sisters
Passionist Lay Family

Español

Paolo Danei
Comunicado Jubileo
Convocatoria del Congreso
Programa Congreso
San Pablo de la Cruz y los Pasionistas
Monjas Pasionistas
Religiosas Pasionistas
Familia Laical Pasionista

Français

Paolo Danei
Communique Jubileo
Programme du congrès
Saint Paul de la Croix et les passionistes
Moniales passionistes
Soeurs passionistes
Famille laïque passioniste

Polskie

Paolo Danei
Komunikat o kongresie
Program kongresu
Św. Paweł od Krzyża i pasjoniści
Mniszki pasjonistki
Świecka rodzina pasjonistow

Portoghese

Paolo Danei
Comunicado Jubileo
Programa do congresso
São Paulo da Cruz e os Passionistas
Irmãs passionistas
Família Laical Passionista

Deutsche

Pressemitteilung zum Jubiläum
Kongressprogramm
Der heilige Paul vom Kreuz und die Passionisten
Passionisten Schwestern
Die laien passionisten familie
Passionisten Nonnen

Bahasa Indonesia

Paolo Danei
Siaran pers Yobel
Program Kongres
Santo Paulus dari Salib dan Para Pasionis